ANMÄLAN ÄR NU STÄNGD

Deltagaravgift
Avgiften är 650 kr. I avgiften ingår att du finns med i den karta och det program som produceras samt i annonsering.
Anmälan gör du digitalt via denna hemsida

Sista anmälningsdag 26:e april.

OBS! Det är en avgift per utställare (även om du delar lokal).
Vad vi menar med 1 utställare är att jobbar ni fram verken anmälan namn är det en utställare.