göran johansson

Jag har använt färg och pensel stora delar av mitt liv. 

I början av 80-talet deltog jag i min första målarkurs, vilken följdes av en rad andra kurser.

Målar regelbundet sedan många år både hemma och med några likasinnade i Hjo. 

Målar mest med akrylfärg men olja och akvarell förekommer. 

Att måla på olika material som tex gamla linnepresseningar, juteväv eller grovt tyg kan skapa många oväntade effekter. Det blir inte lika 

"kontrollerat" och underlaget kan vilja annat än grund tanken.

Målningarna är oftast abstrakta och låter betraktaren skapa sin egen föreställning om vad som händer på duken. 

Målningar behöver inte alltid förstås eller förklaras. 

Idéer och motiv hämtas i min omgivning. 

Teknik

Akryl

KONTAKT

s.goran.johansson@gmail.com

Hemsida

 

 

HITTA TILL UTSTÄLLNING:

Butik Bevara
Stadsparken