mAJ-LIS ELGÅKER

Jag arbetar i både stengods och lergods. I huvudsak föremål för utsmyckning men också bruksartiklar. Varje föremål är unikt.

Teknik

Keramik

 

HITTA TILL UTSTÄLLNING:

Almnäs Bruk, Gula Magasinet