mAJ-LIS ELGÅKER

Jag arbetar både i stengods och lergods, drejar och handformar. I huvudsak föremål för utsmyckning men också bruksartiklar. Varje föremål är unikt.

Teknik

Keramik

KONTAKT

melg@elgaker.se

Hemsida

 

HITTA TILL UTSTÄLLNING:

Almnäs Bruk, Gula Magasinet