Öppettider

I information som vi arrangörer ger ut kommer följande öppettider gälla:
fredag: 17-20
lördag och söndag: 10-17
Vi rekommenderar att utställningarna är öppna dessa tider.

Har ni utökade öppettider kommer detta anges vid ert verk på samlingutställningen.