HJO KONSTRUNDA 7-9 juni 2019

Varmt välkommen att delta i Sveriges äldsta konstrunda! Sedan 1968 har det visats konst i Hjo under pingsthelgen och utställningarna lockar varje år en stor publik. Rundan är öppen för utställningar inom Hjo kommuns gränser.


Lokal
Utställningslokal får du ordna själv. Du kan ställa ut ensam eller flera i samma lokal. Ett tips för att hitta lokal är att fråga i butiker, restauranger, caféer, kyrkor, hotell etc.


Deltagaravgift
Avgiften är 650 kr. I avgiften ingår att du finns med i den karta och det program som produceras samt i annonsering.
Anmälan gör du digitalt via denna hemsida, senast 15:e april.

OBS! Det är en avgift per utställare (även om du delar lokal).
Vad vi menar med 1 utställare är att jobbar ni fram verken anmälan namn är det en utställare.


Öppettider
I information som vi arrangörer ger ut kommer följande öppettider gälla:
Fredag: 17-20
Lördag och söndag:10-17
Vi rekommenderar att utställningarna är öppna dessa tider:


Karta och program
I maj får du ett utkast på kartan via mejl för att se över din information. Tryckta kartor och affischer hämtas på Kulturkvarteret. Konstrundans marknadsföringsmaterial sprids till konstföreningar, bibliotek och konsthallar samt i digitala kanaler.


Samlingsutställning
Samlingsutställningen visas i Kulturkvarteret Pedagogiens lokaler. Utställningen är försäkrad. Varje betalande deltagare får bidra med ett verk. Eventuell försäljning på samlingsutställningen sker genom kontakt med berörd konstnär, och kontaktinformation finns hos utställningsvärden.


Inlämning till samlingsutställningen
Inlämningen av verken kommer ske på Kulturkvarteret i Hjo. Vi återkommer med tider via mejl till er deltagare. Information kommer även att finnas på denna sida.


Anvisningar för inlämnat verk
Konstverket ska vara färdigt att hänga samt ha namn, titel, teknik och pris tydligt markerat på baksidan. Det får inte överskrida 50x60 cm inkl. ram för väggkonst eller golvyta för skulpturer.
OBS! Verk som inte följer dessa anvisningar tas inte emot. 


Invigningsvernissage på Kulturkvarteret
Samlingsutställningen invigs på fredagen den 7:e juni. Då önskar vi alla deltagare välkomna. Mer detaljerad information om detta kommer i programmet.


Avhämtning av konstverk
Hämtning av konstverk sker en halvtimme efter stängningen av samlingsutställningen på Kulturkvarteret, söndagen 9:e juni, kl 17.30-18.30 .