yvonne nimar

Yvonne Nimar är född 1952 i Västerås och har sedan tidigt 90-tal varit verksam som konstnär. Hon arbetar huvudsakligen med skulptur i material som lera, sten, papper, brons och glas. Flertal gånger har hon arbetat och haft utställningar i Indien, Portugal, Italien samt Bohuslän och Gotland i Sverige.

Valet av material är grundläggande för Nimars arbeten och hon drivs av att på skilda platser utgå ifrån det material som hittas, för att arbeta fram den form hon eftersträvar och den struktur stenen kräver. Oavsett om en ser på de mer figurativa verken eller de abstrakta, undersöker hon känslouttryck, stämningar och karaktärsdrag som vi uppfattar som allmänna.

Teknik

Skulptur, installationer, objekt och reliefer i olika material såsom sten, lera, papper, glas, trä, brons m.m.

KONTAKT

 

yvonnenimar@hotmail.com

Hemsida

 

yvonnenimar.com

 

HITTA TILL UTSTÄLLNING:

 

Villagatan 2, Hjo