SAMLINGSUTSÄLLNING FÖR HJO KONSTRUNDA

 
Foto%20Kulturkvarteret%20-%20Erik%20Wiik.jpg

Samlingsutskällningen är navet konstrundan. Här finns ett verk av varje deltagare representerad samt en beskrivning hur man hittar till konstnärens hela utställning eller aktivitet.

Där kommer finnas kartor att hämta men vi föredrar att du använder vår KARTA SOM PDF eller vår egna GOOGLE KARTA.